Ihhealthcare

international holistic health care AB

Konsult för arbetsmiljö, teamutveckling och rekryteringsprocesser

Jag har ett eget företag och har mer än 22 års erfarenhet som terapeut, konsult och föreläsare. En fördel med att ha ett eget företag är möjligheten att anpassa min verksamhet beroende på uppdragens behov.

Konsult för arbetsmiljö, teamutveckling och rekryteringsprocesser

Jag har ett eget företag och har mer än 22 års erfarenhet som terapeut, konsult och föreläsare. En fördel med att ha ett eget företag är möjligheten att anpassa min verksamhet beroende på uppdragens behov.

Med en kandidatexamen i psykologi besitter jag en djup insikt i mänskligt beteende och relationer. Denna kunskap gör mig kapabel att bidra till skapandet av en hälsosam arbetsmiljö som främjar trivsel och produktivitet. Jag har arbetat som terapeut, konsult och föreläsare i över 22 år inom mitt eget företag och erbjuder en mångsidig kompetens som inkluderar teamutveckling, rekryteringsprocesser och coachning för företag. 

Som terapeut och konsult för klient-patienter är jag väl medveten om gränserna mellan terapeutiskt och konsultativt arbete. Jag baserar mina metoder på evidensbaserad beteendevetenskap för att etablera goda arbetsrelationer, lösa konflikter och anses vara en effektiv problemlösare. 

Mitt företag, International Holistic Health Care, återspeglar min internationella erfarenhet och mitt synsätt att betrakta klient-patienter som helheter. Jag använder mig av evidensbaserad forskning som grund för mitt arbete och är redo att samverka och stödja HR-personer och socionomer med min unika kompetens inom mänskligt beteende och organisation.
Vänliga hälsningar,
Håkan Karlsson
Rulla till toppen