Är utbildad TCM akupunktör sedan examen år 2000 och har en 12 års utbildning inom Traditionell österländsk medicin, som har en holistisk syn på människan och dess natur. Utöver den vanliga basmedicinen, har Kristina utbildat sig inom Västerländsk medicin på biomedicin i Uppsala universitet under fyra år, för en ökad förståelse att bemöta sjukvården och tolka dess medicinska termer i anamneser. Har specialiserat sig på att analysera journaler för att sätta in den totala västerländska anamnesen in i ett TCM anamnes, för att på bästa sätt kunna stödja, stärka och vitalisera kroppen med akupunktur. Har ett stort nätverk med specialist läkare och forskare som stöd vid olika sjukdomstillstånd att konsultera för din trygghet och säkerhet.

Kristina har specialiserat sig på avancerade komplexa anamneser, sådant som inte går att göra något åt, brukar det heta här i västvärlden. Vid det inledande mötet analyseras den medicinska anamnesen och hur du mår med dig själv, för att skapa en förståelse om helheten hur kroppens sjukdom, smärta eller psykiska ohälsa uttrycker sig och inför förslag om en inledande behandlingsserie. 

Kristina har hängivet vigt sitt liv åt att observera, söka, förstå, möta hur det kan vara möjligt att ha mindre smärtor, genom att själv leva med smärta och gett sig själv akupunktur. Hennes bakgrund är att växa upp med de allra bästa läromästarna med sin kloka mormor i Grekland som läkte människor med medicinska örter och den världskända munken Eusevios Vittis, som tjänade mänskligheten med enorm hängivenhet, kärlek och entusiasm. Den bakgrunden har Kristina med sig som vet att det alltid finns något att göra och det finns mycket god kompetens i världen att söka, hur det än verkar vara.

För mer information och frågor vänligen skicka mail till [email protected]