40 – 60 minuter per behandling

Det som kan ingå i den här anpassade behandlingsserien av 10 behandlingar kan vara att vi inleder med två till tre fysiologiska behandlingar av min unika effektiva djupgående behandlande massage ca 20-40 minuter, före eventuellt målinriktade kiropraktiska justeringar kan göras, då råd om träning, styrkeövningar och töjning kan ges. Vidare kan resterande sju behandlingar av serien bestå av TCM Akupunktur, samtalsutveckling, råd kost ingår som en del i behandlingen, för att du ska kunna öka din medvetenhet ännu, hitta dina svar och må bättre med dig själv.

Den här behandlingen är en kombination för att avhjälpa, lindra och/eller förebygga alla slags fysiologiska smärtor, muskelbesvär och sjukdomar. Du behöver inte ha smärtor, muskelbesvär eller sjukdomar för att välja den här helhetsmetoden, det räcker med att du vill förstå dig själv lite mer. För att jag ska kunna förstå vad orsaken bakom symptomen är, så är min erfarenhet att tid behövs och ett set av (10 behandlingar 40-60 minuter per tillfälle) under ca en sju veckors period, skapar goda förutsättningar. Vid intresse och/eller frågor, skicka mig ett sms, så ringer jag upp dig för att besvara dina frågor.

Boka Tid