Presentation av Kristina Pannblom:

Jag är utbildad TCM akupunktör sedan examen år 2000 och har 12 års utbildning inom Traditionell österländsk medicin som har en mer holistisk syn på människan och dess natur. Dessutom har jag utöver den vanliga basmedicinen, utbildat mig inom Västerländsk medicin på biomedicin i Uppsala universitet. Det hjälper mig att ha den kompetensen för att kunna kommunicera med vår befintliga vårdapparat, kunna läsa/analysera journaler och sätta in den totala anamnesen i ett TCM tänk, för att kunna stödja, stärka och vitalisera kroppen.

Det jag har specialiserat mig på är avancerade komplicerade anamneser. Sådant som inte går att göra något åt, brukar det heta här i västvärlden. Enligt mina referenser, så finns det alltid ett sätt att möta kroppens behov, uttryck och frågan är snarare vilken/vilket sätt som är hållbart naturligt för just den sjukdomen eller anamnesen?

Jag har vigt hela mitt liv åt att observera, söka, förstå, möta, och har verkligen haft de bästa läromästarna under min uppväxt på många sätt. Växte upp med min kloka mormor i Grekland, som läkte människor med sina medicinska örter och med den världskända munken Eusevios Vittis, som tjänade mänskligheten med enorm hängivenhet, kärlek och entusiasm. Det har jag med mig som människa här på jorden, så JAG VET att det alltid finns något att göra. Det vi behöver förstå är att det finns mycket god kompetens i världen att söka och det finns alltid något att göra, hur det än verkar vara.